БОНЧО ИВАНОВ ИВАНОВ

Длъжност: проф. д-р инж.

Представяне

(11.11.1952 г., Ст. Загора) – машинен инженер, професор, д-р инженер. Завършва ВМЕИ-София през 1977 г., специалност „Топлоенергетика”. Специализира в областта на изгарянето на въглища в кипящ слой в Университета Чинхуа, Пекин през 1990 г., горивни процеси в Брауншвайг през 1987 г. и в Зиген, Германия през 1994 г. Защитава дисертация (д-р инженер) на тема: “Управление на прахоприготвящи системи” (1982 г.). Професионалната си дейност започва като технически ръководител в ТЕЦ “Марица-изток-3” (1977-1978 г.). Научен сътрудник във ВМЕИ от 1982 г., ст. асистент от 1984 г., гл. асистент от 1985 г., доцент по промишлена топлоенергетика от 1990 г., професор по ТЕЦ и ЯЕЦ от 2009 г.

Основни области на научна и преподавателска дейност

Автор на около 150 научни публикации, ръководител и участник в над 90 изследователски и инженерингови договора в страната. Участва в международни изследователски проекти на ЮНИДО, НАТО, CEEPUS, TEMPUS, ЕС и др. по теми в областта на технологии за оползотворяване на твърди горива, снижаване на емисиите от серни и азотни оксиди, повишаване на качеството на учебния процес за енергийни инженерни специалности и др. Изобретение: “Система за автоматично управление на прахоприготвящи системи”. Издадена специализирана учебна литература по: Изгаряне на енергийни горива (2002 г.) и Изгаряне на органични горива и екология (2006 г.). Член на Консултативния съвет по въпросите за ядрената безопасност към АЯР (2003 г.), Зам. Председател на НТС на Енергетиците в България (2012 г.), Чл. кор. на Международната академия на студа в гр. Санкт Петербург, Член на УС на България в Световния енергиен съвет. Заемани административни длъжности в ТУ-София: Ръководител на филиала на ВМЕИ в гр. Раднево (1984-1991 г.), Ръководител на катедра “Топло и ядрена енергетика” (2000 – 2010 г.), Декан на Енергомашиностроителен факултет от 2010 г. до сега.

Експертни възможности

Технологии за подготовката и изгаряне на органични горива, оптимизация на горивни процеси, управление и екологични аспекти при работа на пещи и котли, ефективно използване на топлинната енергия, Топлоелектрически централи, хибридни енергогенериращи системи, организация и системи за съвременно обучение по енергийни специалности във ВУЗ.

 

Контакти
кабинет 2342
+359 2 965 3294
bibonev@tu-sofia.bg