ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ ПАЛАЗОВ

Длъжност: инж.

инженер по ядрена енергетика, възпитаник на МЕИ – Москва. Работил в катедрата като асистент по дисциплините от направление ядрена енергетика в периода от 1985 до 1994г. Сега работи в САЩ.