ГЕОРГИ АНАСТАСОВ ГЛУХОВ

Длъжност: доц. д-р инж.

Представяне:

(22.05.1936г., Чепеларе) – машинен инженер, доцент, д-р инженер. Завършва МЕИ-София през 1960г., специалност топлотехника. Специализира по парогенератостроене и горивна техника (1967г.) ядрени енергийни съоръжения (1968-1969), топлофизика на ядрени реактори (1983г.) в МЕИ-Москва. Защитава дисертация (д-р инженер) на тема: “Математично моделиране на двуфазни системи със свободно ниво (в съоръжения на АЕЦ)” (1989г.).

Професионалната си дейност започва като конструктор в КЗ “Георги Кирков”-София (1960) и като технолог в ТЕЦ “Перник” (1960-1961г.). Асистент в МЕИ от 1961, доцент по ядрени и енергийни съоръжения от 1990г. Основни области по научна и преподавателска дейност: ядрени енергийни съоръжения, топлофизика на ядрени реактори, моделиране на двуфазни системи, ядрена безопасност, енергопреобразуващи технологии и екология.

Автор на над 55 публикации. Учебни издания: “ядрени енергийни реактори” (1979, 2003г.), “Ръководство за курсово проектиране на ЯЕР” (1990г.), “Основи на ядрената техника” (1975, 1985, 1999г.), “Ядрени реактори и парогенераторни инсталации”(1977,1990, 1999г.).

Член на ФС на ЕМФ от (1992г. до 2001г.), зам.-ръководител катедра (от 1991г. до 1995г.), член на СНС при ВАК по “Енергийни технологии и машини” (от 1992г.). Преподавател от 1988г.(хоноруван и съвместителство) в ПВИ по “Ядрена енергетика” – гр. Козлодуй и София. член на УМС на Обединен технически колеж към ТУ-София от 1987г. и преподавател към същия колеж. Член на консултативния съвет при Комитета за мирно използване на ядрената енергия (по ядрена безопасност от 1991-1997г.) и на Съвет по ядрена безопасност към Агенцията по ядрено регулиране (2002г.).

Участва в изследователски проекти, свързани с развитието и безопасността на АЕЦ “Козлодуй”.

Експертни възможности: ядрена енергетика, ядрени електроцентрали, ядрена безопасност.