ГЕРГАНА ПЕТРОВА КОЛЕВА

Длъжност: ст. ас.

(16.11.1944г., Хасково), старши асистент. Завършила ВМЕИ през 1968г. Постъпила в катедрата през 1973г. като асистент по топлотехника. От 1976г. е старши асистент. Водила е упражнения по топлотехника и по парогенератори в ТЕЦ и ЯЕЦ. Има публикувани 6 научни работи.