ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ПОПОВ

Длъжност: проф. д-р инж.
кабинет:: 2368

Представяне

(19.10.1953 г., Стамболийски, Пловдивска област) – машинен инженер, доцент, д-р инженер. Завършва ТУ-София през 1978 г., специалност „Топло и ядрена енергетика”. Специализира в „Център по приложна математика” при ВМЕИ-София (1980 г.), в Русия в „Московски енергетичен институт” през 1987 г., в Германия в Рурския университет през 1994 г. и в САЩ в ядрената централа „Peach Bottom” през 1997 г.  Защитава дисертация (д-р инженер) на тема “Приложение на моторния режим към енергийни блокове 210 МW” (1991 г.).

Професионалната си дейност започва в института „Енергопроект” като научен сътрудник в „Дирекция за научни изследвания”, секция по парни турбини (1980 г.). От 1983 г. е асистент, от 1987 г. главен асистент, а от 2000 г. е доцент в катедрата.

Основни области на научна и преподавателска дейност

Парни и газови турбини, модернизация и реконструкция на паротурбинни инсталации в ТЕЦ и ЯЕЦ, електроцентрали с възобновяеми енергийни източници, опазване на околната среда. Автор е на над 70 публикации отпечатани у нас и в чужбина. Работил е в множество национални и международни изследователски проекти посветени на редуциране на вредните емисии отделяни от термичните електроцентрали, включително и на СО2. Автор е на три учебни пособия: „Ръководство за курсово проектиране на АЕЦ”- 1999 г., „Парни и газови турбини”  – 2010 г. и „Топлинни пресмятания на термични и ядрени електроцентрали” -2012 г.

Експертни и консултативни възможности

Реконструкция и модернизация на паротурбини и газотурбинни ТЕЦ, ограничаване на емисиите от ТЕЦ, развитие на електроцентрали с възобновяеми енергийни източници.

 

Контакти:
кабинет 2368
+359 2 965 2303
dpopov@tu-sofia.bg