ЕВГЕНИ ИВАНОВ ЕНЧЕВ

Длъжност: доц. д-р инж.

машинен инженер, специалност топло и ядрена енергетика, доцент, д-р инженер. Работил в катедрата като н.с. по НИС, асистент и доцент в периода от 1980 до 1990г. Сега работи в Канада.