ЕМАНУИЛ КОНСТАНТИНОВ ЗЪБОВ

Длъжност: ас. инж.

Представяне

(19.08.1972 г., гр. София) – машинен инженер, асистент. Завършва ТУ-София през 1996 година, специалност “Ядрена енергетика”. Работи в областта на конвенционалната и ядрена енергетика за български и чуждестранни компании, както и по различни проекти. През Декември 2021 започва работа като асистент в катедра Топло- и Ядрена енергетика, специалност Ядрена енергетика.

Основни области на научна и преподавателска дейност

Топлотехнически измервания, оптимизация и управление на технологични процеси на топлоснабдителни системи и топлоенергийни обекти, автоматично регулиране и управление на топлинни процеси, ядрена енергетика, неутронна физика.

Експертни възможности

Измерване и управление на технологични процеси в топлоенергийни обекти, оптимизиране на експлоатационните режими на топлоснабдителни системи.

Контакти:
кабинет 2364
+359 2 965 2297
ezabov@tu-sofia.bg