ИВАЙЛО ТОШКОВ НАЙДЕНОВ

Длъжност: гл. ас. д-р инж.

Представяне:

Роден на 26.11.1987 в град Тетевен – магистър машинен инженер. Завършва ТУ-София през 2013 година, специалност Ядрена енергетика. От 2014 г. е редовен докторант, специалност Ядрени енергетични инсталации и уредби, с научен ръководител доц. д-р инж. Калин Филипов. Защитава дисертацията си през 2018 година.

Основни области на интерес:

Ядрени горива и материали, Икономика на ядрената енергетика.