ИВАН АПОСТОЛОВ ЧОРБАДЖИЙСКИ

Длъжност: проф. д.т.н. инж.

Представяне:

(25.04.1935г., Гоце Делчев) – машинен инженер, професор, д-р инженер, доктор на техническите науки. Завършва МЕИ-София през 1958г., специалност топлотехника. Специализира като Хумболтов стипендиант във ВТУ – Карлсруе (1966г.) и в ТУ – Брауншвайг (1985г.). Защитава дисертация (д-р инженер) на тема “Механика на смилането на нискокалоричните въглища” (1969г.) и докторска дисертация (д.т.н.) на тема: “Смилане на въглища във вентилаторни мелници” (1978г).

Професионалната си дейност започва като конструктор в КЗ “Г.Кирков” – София през 1958. Асистент в МЕИ – София от 1961, ст.асистент от 1963, ст. преподавател от 1966, доцент от 1973 по промишлена топлоенергетика. Професор по енергийни парогенератори от 1991.

Основни области на научна и преподавателска дейност:

Топлотехника, енергийни парогенератори, смилане на въглища, горивна техника, изгаряне на отпадъци. Принадлежи към научната школа по механична обработка на насипни материали на проф.д-р инж. Ханс Румпф от ВТУ – Карлсруе. Автор на над 100 публикации, 13 от които са отпечатани в чужбина, автор на 6 изобретения.

Учебни издания:

“Промишлена топлоенергетика” (1973), “Енергийни парогенератори” (1983, в съавт.) Изобретения: “Метод и устройство за изгаряне на твърди горива в кипящ слой”, “Метод за изгаряне на нискокалорични въглища”, “Устройство за изгаряне на суспензии от твърди и течни горива”.

Ръководи и участва в редица международни изследователски проекти Зам. ректор на ТУ – София (1992-1993г.). Председател на комисията по технически науки при ВАК (от 1997-2002г.). Член е на СНС при ВАК по “Енергийни технологии и машини ( от 2001г.). Председател на постоянна комисия по Технически науки към Националната агенция за оценка и акредитация към МС (от 2000г.). Член на УС на СУБ и на УС на Българо-германския форум.

Експертни и консултативни възможности:

Горива, горивни баланси, горивна техника, мелници за въглища, изгаряне на отпадъци, парогенератори.