ИВАН ГЕОРГИЕВ СПАСОВ

Длъжност: гл. ас. д-р инж.

Представяне

(01.10.1980 г., гр.София) – машинен инженер, гл. асистент д-р инженер. Завършва ТУ –София през 2008 г., специалност „Топло- и ядрена енергетика“. От 2008 г. До 2011 г. e редовен докторант към катедра „Топло- и ядрена енергетика“. От 2012 г. e асистент към катедрата.

Основни области на научна и преподавателска дейност

Симулационно моделиране, ядрена безопасност, термохидравлични и неутронно-физични процеси в ядрените реактори. Автор е на 12 публикации в областта на ядрената енергетика.

Специализира в областта насимулационното моделиране на неутронно-физичните процеси (Испания).

Експертни и консултативни възможности

Симулационно изследване на термохидравлични и неутронно-физични процеси в ЯЕЦ, ядрена безопасност.

Контакти:
кабинет 2326
+359 2 965 2301
spasov@tu-sofia.bg