ЙОРДАН ЦВЕТКОВ ЙОРДАНОВ

Длъжност: инж.

машинен инженер, специалност топло и ядрена енергетика. Работил в катедрата от 1987 до 1990г. като асистент по управление на топлинни процеси в топлоенергийни обекти. Сега работи в ТЕЦ “София”.