КОСТАДИН ТОДОРОВ НИКОЛОВ

Длъжност: ас. д-р инж.

(14.12.1937г. , Бистрец, Бургаско), асистент, доктор-инженер. Завършил ВМЕИ през 1963г. Бил е член на катедрата от 1963г. до 1966г. Водил е упражнения по автоматично регулиране на топлинни процеси.