КРИСТИЯН РОБЕРТ ПОПОВ

Длъжност: гл. ас. д-р инж.

(18.02.1941 г., Телиш, Плевенско) – инженер, доцент, доктор-инженер. Завършил ВМЕИ през 1965 г. Постъпил в катедрата през 1966г. като асистент по топлотехника. От 1972г. е главен асистент, д-р инженер (1974г.). Водил е упражнения по топлотехника, парни котли и горивна техника и топлинно стопанство на промишлените предприятия, парогенератори в ТЕЦ и ЯЕЦ и по промишлени парогенератори. Публикувал е 31 научни работи в областта на парогенераторите. Починал.