МАРИН АЛЕКСАНДРОВ МАРИНОВ

Длъжност: доц. д-р инж.

Представяне:

(05.12.1936г., с. Василовци, обл. Монтана) – машинен инженер, доцент, д-р инженер. Завършва МЕИ-София през 1964г., специалност топлотехника. Специализира по парни турбини в МЕИ-Москва през 1976г. и в Института “Сакле” във Франция. Защитава дисертация (д-р инженер) на тема: “Режимни проблеми в работата на паротурбинните блокове в енергийната система на България” (1979г.). Професионалната си дейност започва като инженер в ТЕЦ “Марица-изток-1” (1964-67). Асистент в МЕИ-София от 1967г., доцент по парни и газови турбини от 1990г. От 2000г. е доцент в катедра ММТ в ИПФ – Сливен.

Основни области на научна и преподавателска дейност: топлотехника, термодинамика и топлопренасяне, парни и газови турбини, топлоснабдяване и газоснабдителни системи чете лекции и във Франкофонския отдел по електроинженерство при ТУ-София и в Инженерно-педагогически факултет в Сливен. Автор над 60 публикации у нас и в чужбина.

Учебни издания: “Ръководство за лабораторни упражнения и курсово проектиране по парни и газови турбини” (1974, 1991).

Експертни и конкултативни възможности: проблеми на експлоатацията и изпитването на парни и газови турбини, газоснабдителни системи.