МАРИН ОПРЕВ ПЕШЕВ

Длъжност: проф. д-р инж.

Представяне:

(24.09.1922 г. – 29.12.1990 г., с. Крушовене, Плевенско) – машинен инженер, професор, д-р инженер. Завършва Държавната политехника-София през 1949 г. – първият дипломиран машинен инженер на Държавна политехника. Специализира по топлоенергетика в СССР (1962), чехословакия, ГДР (1968), ФРГ (1971, 1988). Защитава дисертация (д-р инженер) на тема: “Надкритични изтичания през паротурбинните лопатъчни решетки” (1959).

Професионалната си дейност започва като конструктор и н-к отдел в ДИО “Машиностроене” (1949-1950). Хоноруван и редовен асистент по парни двигатели от 1950г., доцент от 1960г., професор по парни и газови турбини от 1969г.

Основни области на научна и преподавателска дейност:

Енергетика, топлотехника, парни и газови турбини. Автор на над 60 публикации, 6 книги и учебници. Провежда опитно изследване на лопатъчни решетки при подзвукови скорости (1958). Изследва статистическото налягане в смесителната камера на пароструен инжектор (1961); предлага на изобратателско равнище профилиране на дюзов апарат за надзвукови скорости (1961) и методи за повишаване на максималната мощност на парни турбини (МЕИ-Варна, 1966).

Учебни издания:

“Топлотехника” (1956, 1961, 1967, 1978), “Парни и газови турбини” (1971, 1978, 1990), “Парни двигатели” (1965), “Водни и парни турбини” (1976, 1978, 1980).

Зам. декан на Машиностроителния факултет (1962). Декан на деканата за чуждестранни студенти (1968-1970), и Зам.ректор на ВМЕИ-София (1970-1972). Основател и първи Ректор на ВМЕИ-Варна (1962-1968). Бил е председател на СНС към ВАК и член на НС на Енергопроект-София. Участва в международен изследователски проект с ТУ-Дрезден (1968), с ТУ-Дармщат по ядрена енергетика в рамките на DААD (1970) и в българо-английски проект “Работа на парни турбини в АЕЦ с влажна пара”.

Награди: орден “НР България”- IIIст., орден “Св.Св.Кирил и Методий” – IIIст., почетен знак на ВМЕИ-София, почетен професор на ТУ-Варна (1990, посмъртно).