МЕТОДИ ЙОРДАНОВ КОНСТАНТИНОВ

Длъжност: ст.н.с. ІІ ст. д-р инж.

Представяне:

(23.10.1947г. София -10.06.2002г., София) – машинен инженер, ст.н.с. II ст., д-р инженер. Завършва ВМЕИ-София през 1971г., специалност топло и ядрена енергетика. Специализира чисти технологии и опазване на околната среда в Университета Еразмус-Ротердам (1990-1991), управление на преобразуващи системи в Херминг, Дания, енергиен мениджмънт в Апелдорн, Холандия (1992). Защитава дисертация (д-р инженер) на тема: “Относно избора и експлоатацията на прахоприготвящи системи за горива с променливи качества” (1987).

Професионалната си дейност започва като технически ръководител по технологична автоматика в Техенерго-София. Постъпва във ВМЕИ-София като научен сътрудник в ПНИЛ по нискокалорични горива през 1979. Хоноруван асистент по парогенератори, ТЕЦ и топлинни мрежи, ст.н.с.IIстепен по парогенератостроене и експлоатация на ТЕЦ (1990г.). Главен изпълнителен директор на НЕК (1998-2002г.). Зам.председател на ДАЕЕ (2000-2002г.).

Основни области на научна и преподавателска дейност: енергопреобразуване, парогенератори, икономика на енергетиката, енергийна ефективност, опазване на околната среда, енергиен мениджмънт. Принадлежи към научното направление на д-р Кристиян Попов- методи за оптимизация на топлинните процеси и математическо моделиране на ТЕЦ и парогенератори. Автор на 60 публикации и доклади у нас и в чужбина, съавтор на учебното издание “Икономика на енергетиката” (под ред. на проф. С. Батов). Изобретения: “чукова мелница с прахоконцентриращо действие”, “Горелка с намалени емисии на азотен окис за висококачествени твърди горива”.