МИЛКО ДИМИТРОВ КОВАЧЕВ

Длъжност: гл. ас. инж.

Представяне:

(22.02.1957г., гр. Перник). Завършва Технически Университет – София с магистърска степен по специалност “Топло и ядрена енергетика” (1979г.). Работи в катедрата от 1986г. до 1997г. като главен асистент по ТЕЦ и ЯЕЦ. Специализира: обучение и квалификация на персонал на АЕЦ, Карлсруе, Германия (1992г.); управление на проекти за атомни електроцентрали, Корея (1995г.); управление на договори, Великобритания (1994г.); управление на Програма ФАР /ЕС/ (1994, 1996г.); управление на икономики в преход, Белгия (1996г.); европейска интеграция, Дания (1997г.); академия за управление на отработило ядрено гориво, Атланта, САЩ (1998г.).

Работил е последователно като проектант в отдел “Топлоелектрически централи” към “Енергопроект”; инженер-оператор на реактори 1 и 2 блок в АЕЦ “Козлодуй” (участва в пускането в експлоатация на блокове 3 и 4); Зам. Директор на Учебно тренировъчен център в АЕЦ “Козлодуй” и представител за България в техническата група по обучение на персонала в АЕЦ към Г-2.

Заема отговорни управленски длъжности в областта на енергетиката по-важни от които са: Началник на управление “Европейска интеграция и международни отношения” и Началник на отдел “Ядрена енергетика” в Комитета по енергетика (1994г. – ноември 1997г.); Началник на управление “Безопасност и експлоатация на АЕЦ” в НЕК (ноември 1997г. – февруари 2000г.); Началник отдел “Европейска интеграция” към Дирекция “Европейска интеграция и отношения с международни финансови институции” в Министерски съвет и член на основния екип за водене на преговори в областите енергетика, околна среда и ядрена безопасност, транспорт (февруари 2000г.). Министър на Енергетиката и енергийните ресурси (от 2001г.).