НЕДЯЛКА ПЕТКОВА ХАДЖИГЕНОВА-ПОПОВА

Длъжност: доц. д-р инж.

Предствяне:

(27.06.1937г. – 23.02.1994г., Кюстендил) – машинен инженер, доцент, д-р инженер. Завършва МЕИ-София през 1960г., специалност – топлотехника. Защитава дисертация (д-р инженер) на тема: “Изчисления и динамични изследвания на изолирани топлопроводи”, (1974).

Професионалната си дейност започва през 1960г. като инженер в ТЕЦ “В.Коларов” и ТЕЦ към Нефтохимичен комбинат в Бургас. Постъпва в МЕИ-София като асистент по топлотехника от 1963г., гл.асистент от 1973г., доцент от 1979г.

Зам.декан на ЕМФ (1983-1985), Декан на ЕМФ(1986), функционален декан на ВМЕИ за редовно обучение.

Основни области на научно преподавателска дейност: топлотехника и топлинна част на ТЕЦ.

Учебни издания: “Термична част на ТЕЦ и ЯЕЦ” (1994) и др.