НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ПЕТКОВ

Длъжност: ac. инж.

машинен инженер, специалност топло- и ядрена енергетика. Работи в катедрата от 1990 до 1994г. като асистент . Сега работи в САЩ.