НИКОЛА БОРИСЛАВОВ СТАНКОВ

Длъжност: доц. д-р инж.

Представяне:

(15.03.1949 г. – 02.08.2015 г., София) – машинен инженер, доцент, д-р инженер. Завършва ТУ – София през 1973 г,. специалност топлоенергетика. Специализира в ТУ – Брауншвайг, Германия (1985, 1993 г.) по механика на смилане и по енергиен мениджмънт по програмите на USAID в България. Защитава дисертация (д-р инженер) на тема: “Смилане на въглища в мелници с ударно действие” (1987 г.). Пофесионалната си дейност започва в КЗ “Г. Кирков” като конструктор (1973 – 1976 г.), след което е приет за редовен аспирант към катедрата (1976 – 1979 г.) и научен сътрудник към ПНИЛ по изгаряне на нискокалорични горива при ТУ – София (1979 – 1992 г.)

Основни области на научна и изследователска дейност:

Енергийна ефективност на топлоенергийни обекти, ТЕЦ, горивни уредби и прахоприготвящи системи, парокондензни стопанства, контрол на вредни емисии в атмосферата. Автор е на 60 научни публикации, 3 авторски свидетелства и 2 патента. Участвувал е в различни международни проекти по програми на: USAID (3), PHARE (5), ODYSEE (1), UNIDO (1), V Рамкова на програма на ЕС, както и в разработката на широкомащабна програма по енергийна ефективност и План за действие за България по програмата SAVE II – съвместна разработка на АЕЕ, австрийската агенция EVA и френският консорциум ICE като ръководител на експертната група от външни сътрудници, програмата на ЕС „Energy Performance of Building Directive” EPBD –Part 1, 2 и  3 в частта енергийна ефективност на отоплителни системи и климатични инсталации. Сертифициран е като енергиен мениджър (СЕМ) от Американската асоциация на енергийните инженери в Атланта, САЩ и е неин член. Сертифициран е и за провеждане на енергийни обследвания в промишленни системи в АУЕР. Понастоящем е председател на Асоциацията на енергийните инженери (АЕИ) в България.

Експертни и консултативни възможности:

Енергийна ефективност на топлоенергийни обекти и енергиен мениджмънт, горивни и прахоприготвящи системи, индустриални и водогрейни котли, парокондензно стопанство.