ПЕТЪР НИКОЛОВ ПЕТРОВ

Длъжност: ас. инж.
кабинет: 2352

Представяне

(14.07.1978 г., гр. Велико Търново) – машинен инженер, асистент. Завършва специалност “Топло- и ядрена енергетика”, специализация “Ядрена енергетика” в ТУ-София през 2001 г. Започва професионалната си дейност като асистент по Ядрени инсталации и уредби в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Физически факултет през 2002 година. От 2005 до 2022 работи в Агенция за ядрено регулиране, а от 2022 г. е асистент в катедра Топло- и ядрена енергетика по специалността “Термични и ядрени електроцентрали”. Задочен докторант по програмата “Енергопреобразуващи системи и технологии” от 2022 г.

Основни области на научна и преподавателска дейност

Енергопреобразуващи системи и технологии; управление и енергийно оползотворяване на органични отпадъци; ядрена безопасност; управление на знанията; ядрени реактори.

Контакти
кабинет: 2352
+359 2 965 2297
pnpetrov@tu-sofia.bg