ПЕТЬО ГЕОРГИЕВ ГАДЖАНОВ

Длъжност: доц. д-р инж.

Представяне:

(28.10.1945 г., гр.Долна баня, Софийска област) – машинен инженер, доцент, д-р инженер. Завършва ТУ-София през 1971г. специалност Топлоенергетика. Специализира в Изследователския център на Международната фондация по горене, Аймоден-Холандия (1981 г.) и Центъра за енергийна ефективност и екология, Токио-Япония (1993 г.). Защитава дисертация (д-р инженер) на тема “Проблеми и решения при топлинното и якостно оразмеряване на пламъчнотръбни котелни агрегати” (1993 г.). Професионалната си дейност започва в ДФ “Енергомонтаж” през (1971-1977). Участва в изграждането на ТЕЦ “Бобов дол”; реконструкцията и модернизацията на ОЦ “Земляне”,ТЕЦ “София” и ТЕЦ “София-изток”. Асистент във ВМЕИ-София по “Парогенератори в ТЕЦ и ЯЕЦ” (1977) От 1977 г. е асистент, от 1983 г.-главен асистент и доцент по Горивна техника и технологии (1999).

Основни области на научна и преподавателска дейност:

Промишлени пещи и котли, промишлени парогенератори, промишлена топлоенергетика, екология на енергийните технологии, енергийна ефективност, изгаряне на нетрадиционни горива. Автор е на 56 публикации, на едно изобретение и на един патент. Участвал е в седем международни проекта в областа на екологията на енергийните технологии, горивни процеси и енергийна ефективност.

Експертни и консултативни възможности: 

Изгаряне на горива, горивни процеси и горивна техника, енергийни и промишлени ПГ, енергийна ефективност, екология на енергийните технологии.