РОСИЦА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА

Длъжност: ст.н.с. ІІ ст. д-р инж.

Представяне:

(07.02.1937 г. Силистра), машинен инженер, ст.н.с. II ст. Завършва ВМЕИ-София през 1961 г., специалност топлотехника. Професионалната си дейност започва в КЗ “Георги Кирков” (1961-1964 г.). От 1964 до 1991 г. работи в институт “Енергопроект”, където е и ръководител на секция “Горива, горивна техника и технологии”. За ст.н.с.II ст. по горива и горивна техника (изгаряне на нискокачествени горива) е избрана през 1977 г. От 1992 г. е ръководител на договори по НИС към катедра ТЯЕ.

Основни области на научна дейност: горива, горивна техника, енергийни парогенератори, технологии, обобщени топлоенергийни норми при оползотворяване на енергийните горива и др. Участник е в колектива, създател на директната схема за изгаряне на източномаришките въглища в ТЕЦ “Марица-изток 3”. Има основно участие в колектива, разработил модернизацията на ТЕЦ “Марица-изток 2”, за преминаване на старата част на централата към директно изгаряне на въглищата, както и в колектива по разработената и внедрена преди това нова горивна уредба на котелните агрегати ПК-38-4 в същата централа. Разработила е метод за определяне на измененията на нагревните повърхности при модернизация на енергийните парогенератори. В научно-изследователската си дейност в ТУ-София тя е разработвала задачи, свързани с използването на горивата в термичните централи в страната. Автор и съавтор на повече от 40 публикации по създаване на технологии, математически модели, нормативни изисквания при изгаряне на енергийните горива, технологични експертизи на работа на енергийните блокове в термичните централи и др.

Награди: Димитровска награда (1980), орден “Червено знаме на труда” (1979), Държавна награда на ДКНТП и ВО (1979 г.).