СИМЕОН ГЕОРГИЕВ БАТОВ

Длъжност: проф. д-р инж.

Представяне:

(12.05.1922г., Кюстендил)-машинен инженер, професор, д-р инженер. Завършва ВТУ в гр.Грац, Австрия. Специализира по енергетика в Московския енергетичен институт. Завършва докторска дисертация на тема “Избор на типа и мощностите на топлофикационните турбини в условията на България” (ВМЕИ-София, 1961 г.)

Професионалната си дейност започва в Локомотивния завод в София (1944 – 1945г.). Бригаден инженер в Главна дирекция на електрификацията (1946 – 1948г.)

Асистент по парни двигатели и котли от 1948г., от 1963г. – доцент и от 1965г., след смъртта на проф. Якимов пое ръководството на катедрата, названието на която впоследствие по негово предложение поради разширение дейността и бе преименувана в “Топло и ядрена енергетика” и ръководи катедрата до 1985г. Две години е Зам.декан (1966 -1968г.), а след това доста години е заместник ръководител на Научно-изследователския сектор (НИС) към ВУЗ-а.

Основни области на научна и преподавателска дейност:

Термични и ядрени електроцентрали, топло- и ядрена енергетика, икономика на енергетиката. Основоположник е на ново научно направление в областта на топлофикационните системи у нас. Автор и съавтор е на над 80 научни статии, 6 учебни издания и 6 регистрирани изобретения в областта на топлоенергетиката и топлоснабдителните системи. Участвува в редица международни проекти, като “Намаление на вредните емисии в Средна и Източна Европа при производството на електроенергия в термичните електроцентрали”. Изследвания във връзка с икономии на топлина при топлоснабдителни системи за отоплителни и промишлени цели” и др.

Учебни издания: “Термични и ядрени електроцентрали и топлинни мрежи”, 1965 г., “Икономика на енергетиката”, 1970г., “Топлотехника”, 1967г. в съавторство, Ръководство за проектиране на ТЕЦ, ЯЕЦ и топлинни мрежи, 1978г., “Топлинна част на ТЕЦ” за студентите от електротехническия факуртет, “Силови централи”, “Топлофикация” за техникумите. Всички те са преиздавани няколко пъти.

От дълги години е постоянен Зам. Председател на Българския национален комитет към Световния енергиен съвет, със седалище в Лондон, член на Научния съвет на операторите на големите електроцентрали в Европа, със седалище в гр.Есен, на Съвета на Форума на енергиите на бъдещето със седалище в Берлин, член на Съюза на европейските топлофикационни енергосистеми (със седалище в Брюксел), член на сдружението на енергопотребителите на Германия, със седалище в Кьолн, като много активно участвува в работата на същия.

Член-основател на Научно-техническия съюз на енергетиците в България, на които от много години е и негов председател. Над 25 пъти е и председател на организирания от НТСЕ – под негово ръководство “Енергиен форум”. От 1989 год. е постоянен експерт в Комисията по енергетика към Народното събрание.

Награди: Орден “Кирил и Методи” – първа степен (1971г.), Орден “Червено знаме на труда”, през 1976 год., “Заслужил деятел на техниката”, (1984г.), Почетен медал на ТУ-София за особени заслуги към науката и обществото. През 2003 г. е избран за почетен член на федерацията на Научно- техническите съюзи, а също и на Ядреното дружество в България. По случай 80-годишнината му през 2002 година, със специален Указ на Президента на Република България, за изключителните му заслуги в научно-техническата и обществена дейност бе награден с най-високото отличие на Републиката – орден “Стара планина”.