СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

Длъжност: ac. инж.

(29.10.1932г. Видин 14.08.1998г.), асистент. Завършил МЕИ през 1957г. Бил е член на катедрата от 1961г. до 1966г. Водил е упражнения по топлотехника и по парни двигатели.