СТАНКА АЛЕКСАНДРОВА НОЖАРОВА

Длъжност: преподавател

(9.06.1932г. София), преподавател. Завършила Политехническия университет в Будапеща (1955г.). Била е член на катедрата от 1962г. до 1965г. чела е лекции по икономика на енергетиката и по атомна енергетика и е водила упражнения по същите дисциплини. Сега е пенсионер.