СТЕФАН АНГЕЛОВ ДОНЧЕВ

Длъжност: проф. д-р инж.

( 23.11.1919 г. в Дебелец). член е на катедрата от 1948 г. до 1953 г. Водил е упражнения по парни котли и турбини и е чел лекции по топлотехника за инженер – химици. Бил е професор във ВХТИ-София.