ТИБЕРИ АСЕНОВ БАРЪМОВ

Длъжност: ac. инж.

(22.02.1937г., София), асистент. Завършил ВМЕИ през 1961г. Бил е член на катедрата от 1963г. до 1966г. Водил е упражнения по термични централи. Сега е пенсионер.