ТОДОР ЯНАКИЕВ ГАНЧЕВ

Длъжност: доц. д-р инж.

Представяне:

(07.08.1929г., Малко Търново) – машинен инженер, доцент, д-р инженер. Завършва МЕИ-София през 1964г., специалност топлотехника. Специализира автоматизация на производствени процеси в Италия и Белгия (1967-1968). Защитава дисертация (д-р инженер) във ВМЕИ. Бил е преподавател във Военно-техническата академия. Асистент в МЕИ от 1965г., доцент по автоматизация на топлинни процеси от 1977г.

Основни области на научна и преподавателска дейност:

Топлотехника, автоматично регулиране на топлинни процеси, управление на ядрени енергийни процеси. Автор на 45 научни публикации.

Учебни издания:

“Управление на ядрено-енергийни процеси”(1981), “Автоматизация на процесите в АЕЦ” (1983, в съавт.), ” Ръководство за управление на ядрено-енергийни процеси” (1982) и др.

Активно участва в подготовката и обучението на оперативния персонал у нас за АЕЦ. Председател на Държавна квалификационна комисия и експерт на Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели.