17 October

“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА

Срокът за кандидатстване за зимния семестър на учебната 2022-2023 година е до 28.10 2022 г. АЕЦ “Козлодуй” стартира своята стипендиантска програма от 2017/2018 г., като студентите могат да кандидатстват за …

21 September

Дипломни защити – септември 2022

Дипломните защити за специалностите в катедра Топлоенергетика и ядрена енергетика в сесията през месец септември ще се проведат на следните дати: Ядрена енергетика: 28.09.2022 Топлоенергетика и Газово инженерство и мениджмънт: …

15 July

Дипломни защити – юли 2022

Дипломните защити за специалностите в катедра Топлоенергетика и ядрена енергетика в сесията през месец юли ще се проведат на следните дати: Ядрена енергетика: 25.07.2022 от 11:30 часа. Топлоенергетика и Газово …

30 May

Поредица от експертни дискусии на тема “Ядрената енергетика за устойчиво развитие на България”

Участие в събитието За да участвате в дискусиите е необходимо да се регистрирате като попълните кратка форма. За всяка дискусия трябва да се регистрирате отделно. Под всяко резюме на поредицата …

23 May

Мониторинг на радиоактивно замърсяване в градска среда. Готовност на населението и организациите за справяне с предизвикателствата при радиоактивно замърсяване

Конференция на тема „Мониторинг на радиоактивно замърсяване в градска среда. Готовност на населението и организациите за справяне с предизвикателствата при радиоактивно замърсяване” 25 май 2022 г. в сградата на ФзФ …

12 April

Тържествено връчване на дипломите на бакалаври и магистри – Випуск 2020 и Випуск 2021 на Енергомашностроителен факултет

На 19.04.2022 г. (вторник), от 13:30 часа, в зала 2227 тържествено ще бъдат връчени дипломите на бакалаври и магистри – Випуск 2020 и Випуск 2021 на Енергомашностроителен факултет. Получаването на …

11 March

International Radiological Protection School

22-26 August 2022 Stockholm University, Sweden The International Radiological Protection School (IRPS) is developed and organised by the NEA in co-operation with the Swedish Radiation Safety Authority and the Centre for Radiation …

04 March

Заедно в час

„Заедно в час“ е неправителствена организация, чиято цел е всяко дете в България да получи качествено образование, независимо от произхода, местоживеенето и финансовите възможности на родителите му. За да се …