Избори в Енергомашиностроителен факултет

На 14.11.2023 г. бяха проведени избори за Председател и Зам.-председател на Общо събрание, Факултетен съвет и Декан на Енергомашиностроителен факултет.

Протоколите от проведените избори можете да изтеглите от ТУК

Актуализация на новината: Тъй като нито един от двамата кандидати за Декан на ЕМФ не получи 50%+1 гласа, на 15.11.2023 се проведе балотаж, на който отново не бе избран кандидат и съгласно ПУД на ТУ-София трябва да бъдат проведени нови избори.