Класиране за магистърски специалности 2022

Очаквайте допълнителна информация относно началото на учебните занятия и седмичните разписи !

Записването за магистърските специалности може да стане в следните дни и на следните места:

София - блок 2 на ТУ-София във факултетната канцелария на Енергомашиностроителен факулет – от тази сряда (05.10.2022) до петък от 10:00 до 16:00.

АЕЦ Козлодуй - УТЦ, зала 305, в петък (07.10.2022) от 11:00 до 15:00 часа. Тези от вас, които ще се записват в учебния център, но нямат допуск до площадката на АЕЦ, моля, нека да ми пишат до четвъртък сутринта.

За записването е необходимо да носите лична карта, една снимка в паспортен формат и дипломите си за средно и висше образование (не се задържат, само за справка).

Класираните в платена форма на обучение трябва да представят и квитанция или платежно нареждане за заплатена семестриална такса или половината от нея, ако се заплаща на две вноски. Семестриалната такса е 1690 лв. и може да се заплати на две вноски по 845 лв., като втората трябва да се заплати до 30.11.2023 (https://www.tu-sofia.bg/university/333). Заплащането може да стане на касата в блок 1 на ТУ-София или по банков път, като сметката е същата, на която сте заплащали таксите за кандидатстване, а основанието за заплащане е "ЕМФ-семестриална такса" (https://www.tu-sofia.bg/university/331).

ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА

за завършили “БАКАЛАВЪР” и/или “МАГИСТЪР” по специалности от област на висшето образование 5. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ или професионални направления 4.5 Математика или 4.6. Информатика и компютърни науки (1 година)

Класирани за обучение по държавна поръчка:

БАЛ вх. №
66.35 2022-0404
62.25 2022-0403
49.45 2022-0402
40.35 2022-0401

ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА

за завършили “БАКАЛЪВЪР” и/или “МАГИСТЪР” по специалности от област на висшето образование 9. СИГУРНОСТ И ОТБРАНА или професионално направление 4.1 Физически науки (2 години)

Класирани за обучение в платена форма:

2022-0501

ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА

за завършили "БАКАЛАВЪР" по специалност "Топлоенергетика и ядрена енергетика" (1 година)

Класирани за обучение по държавна поръчка:

---

ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА

за завършили "БАКАЛАВЪР" и/или "МАГИСТЪР”"по специалности от области на висшето образование 5. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ или 9. СИГУРНОСТ И ОТБРАНА или професионални направления 4.1 Физически науки, 4.5 Математика или 4.6. Информатика и компютърни науки (2 години)

Класирани за обучение по държавна поръчка:

БАЛ вх. №
78.80 2022-0209
78.30 2022-0203
77.70 2022-0210
76.60 2022-0201
67.00 2022-0211
62.10 2022-0202
60.10 2022-0207
60.00 2022-0205


Класирани за обучение в платена форма:

2022-0206
2022-0208

 

ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА

за завършили "ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР" по специалности от професионално направление: 5.4. Енергетика (2 години)

Класирани за обучение по държавна поръчка:

БАЛ вх. №
84.67 2022-0305
80.60 2022-0321
77.76 2022-0317
78.90 2022-0312
76.83 2022-0322
76.17 2022-0302
76.00 2022-0310
74.80 2022-0306
73.93 2022-0313
73.93 2022-0303
71.91 2022-0316
71.87 2022-0311
71.56 2022-0315
69.63 2022-0309
69.33 2022-0307
69.13 2022-0318
67.96 2022-0314
63.84 2022-0301
62.50 2022-0323
61.37 2022-0320
60.08 2022-0319
53.80 2022-0308

Класирани за обучение в платена форма:

2022-0304

ГАЗОВО ИНЖЕНЕРСТВО И ТЪРГОВИЯ С ПРИРОДЕН ГАЗ

за завършили образователно-квалификационна степен “БАКАЛАВЪР” и/или “МАГИСТЪР” по специалности от област на висшето образование 5. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ или професионални направления 4.5 Математика или 4.6. Информатика и компютърни науки (1 година)

Класирани за обучение по държавна поръчка:

БАЛ вх. №
66.55 2022-0802

Класирани за обучение в платена форма:

2022-0801

ГАЗОВО ИНЖЕНЕРСТВО И ТЪРГОВИЯ С ПРИРОДЕН ГАЗ

за завършили „ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР“ по специалности от професионално направление: 5.4. Енергетика (2 години)

Класирани за обучение по държавна поръчка:

БАЛ вх. №
84.50 2022-0702
79.85 2022-0703
79.65 2022-0704
77.55 2022-0706
76.55 2022-0707
75.75 2022-0708
74.25 2022-0701
73.40 2022-0705

Ако имате въпроси относно класирането и записването - свържете се с нас!