12 October

АНЕЛИЯ СЛАНОВА БОЖИЛОВА

Анелия Сланова е минен инженер, завършва МГУ “Св. Иван Рилски” през 1994 г., специалност “Маркшайдерство и геодезия”.

12 October

СИЛВИЯ ВАСИЛЕВА БОЙЧЕВА

Силвия Бойчева е инженер-химик, проф. д-р инженер. Завършила ХТМУ-София през 1995г., специалност “Химия и технология на материали за микроелектрониката и електронните елементи”

28 September

КАЛИН БОЯНОВ ФИЛИПОВ

Калин Филипов е машинен инженер, доцент, д-р инженер. Завършва ТУ-София през 2000 година, специалност Ядрена енергетика.