20 November

БОРИСЛАВ ЛЮБЕНОВ АНГЕЛОВ

Борислав Ангелов е машинен инженер, главен асистент д-р инженер. Завършва ТУ-София през 2008 г., специалност „Топло- и ядрена енергетика“.

20 October

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ПЕТКОВ

Николай Петков е машинен инженер, специалност топло- и ядрена енергетика. Работи в катедрата от 1990 до 1994г. като асистент . Сега работи в САЩ.

20 October

ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ ПАЛАЗОВ

Веселин Палазов е инженер по ядрена енергетика, възпитаник на МЕИ – Москва. Работил в катедрата като асистент по дисциплините от направление ядрена енергетика в периода от 1985 до 1994г. Сега работи в САЩ.

20 October

ЙОРДАН ЦВЕТКОВ ЙОРДАНОВ

Йордан Йорданов е машинен инженер, специалност топло и ядрена енергетика. Работил в катедрата от 1987 до 1990г. като асистент по управление на топлинни процеси в топлоенергийни обекти.

20 October

ГЕРГАНА ПЕТРОВА КОЛЕВА

Гергана Колева е старши асистент, завършила ВМЕИ през 1968г. Постъпила в катедрата през 1973г. като асистент по топлотехника. От 1976г. е старши асистент.

20 October

КОСТАДИН ТОДОРОВ НИКОЛОВ

Костадин Николов е асистент, доктор-инженер. Завършил ВМЕИ през 1963г. Бил е член на катедрата от 1963г. до 1966г. Водил е упражнения по автоматично регулиране на топлинни процеси.

20 October

ТИБЕРИ АСЕНОВ БАРЪМОВ

Тибери Баръмов е асистент, завършил ВМЕИ през 1961г. Бил е член на катедрата от 1963г. до 1966г. Водил е упражнения по термични централи. Сега е пенсионер.

20 October

СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

Станислав Стоянов е асистент, завършил МЕИ през 1957г. Бил е член на катедрата от 1961г. до 1966г. Водил е упражнения по топлотехника и по парни двигатели.

20 October

СТАНКА АЛЕКСАНДРОВА НОЖАРОВА

Станка Ножарова е преподавател, завършила е Политехническия университет в Будапеща (1955г.). Била е член на катедрата от 1962г. до 1965г. чела е лекции по икономика на енергетиката и по атомна енергетика и е водила упражнения по същите дисциплини.

20 October

ЕВГЕНИ ИВАНОВ ЕНЧЕВ

Евгени Енчеве е машинен инженер, специалност топло и ядрена енергетика, доцент, д-р инженер.