02 November

АНА БОРИСЛАВОВА БОРИСОВА

Ана Борисова е машинен инженер, главен асистент. Завършва ТУ-София през 2009 г., специалност „Топло- и ядрена енергетика”, ОКС бакалавър и през 2012 г., специалност „Ядрена енергетика”, ОКС магистър.

05 October

МЛАДЕН РАДЕНКОВ МИТЕВ

Младен Митев е физик, доцент. Завършва във Физически факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“.

04 August

БОЯН МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ

Боян Младенов е машинен инженер, главен асистент. Завършва ТУ-София през 1997 г. със специалност Енергийна техника и технологии.

11 July

ПЕТЪР НИКОЛОВ ПЕТРОВ

Петър Петров е машинен инженер, асистент. Завършва ТУ-София през 2001 година, специалност “Ядрена енергетика”.

12 October

КАЛОЯН ХРИСТОВ ХРИСТОВ

Калоян Христов е машинен инженер, доцент, доктор инженер. Завършва бакалавърска степен със специалност „Топло и ядрена енергетика“ през 2006г. Магистърска степен по „Топлоенергетика“ придобива през 2008 г.

12 October

ЕМИЛ СТАНИЛОВ КИЧЕВ

Емил Кичев е машинен инженер, главен асистент, доктор инженер. Завършва ТУ-София през 1984 г., специалност „Топло- и ядрена енергетика“.

12 October

ИВАН ГЕОРГИЕВ СПАСОВ

Иван Спасов е машинен инженер, главен асистент д-р инженер. Завършва ТУ-София през 2008 г., специалност „Топло- и ядрена енергетика“.

12 October

ДЕТЕЛИН ГАНЧЕВ МАРКОВ

Детелин Марков е машинен инженер, доцент, д-р инженер. Завършва ТУ-София през 1983 г. със специалност “Топлоенергетика и ядрена енергетика”.

12 October

АСЕН НИКОЛОВ АСЕНОВ

Асен Асенов е машинен инженер, доцент, д-р инженер. Завършва ТУ-София през 1981 г.,специалност топло и ядрена енергетика.

12 October

АЛЕКСАНДЪР ДАНЧЕВ ГРИГОРОВ

Александър Григоров е машинен инженер, доцент, д-р инженер. Завършва ТУ-София през 1983 г., специалност “Топло- и ядрена енергетика”.