“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА

Срокът за кандидатстване за зимния семестър на учебната 2023-2024 година е до 15.10 2023 г.

АЕЦ “Козлодуй” стартира своята стипендиантска програма от 2017/2018 г., като студентите могат да кандидатстват за стипендиите два пъти в годината – след летния и след зимния семестър.
Условието за кандидатстване е постигнат среден успех през последния семестър не по-нисък от Добър 4.00 за ОКС бакалавър и Мн. добър 4.50 за ОКС магистър.
Програмата осигурява:
1. Заплащане на семестриалната такса (на стойността за държавна поръчка)
2. Стипендия в размер на 1000 лева за семестър, платима до завършване на съответната степен (бакалавър или магистър)
3. Възможност за провеждане на платен студентски стаж и практика по време на обучението
4. Договор за работа по специалността след завършване на висше образование
За стипендиите могат да кандидатстват студентите от ТУ-София от бакалавърската специалност „Топлоенергетика и ядрена енергетика“ и магистърските „Ядрена енергетика“, „Електроенергетика и електрообзавеждане” и „Автоматика, информационна и управляваща техника”.
Чрез стипендиантската програма атомната централа подкрепя млади хора, като им съдейства да започнат кариерния си път в една от най-високотехнологичните сфери на българската индустрия и едновременно с това им дава възможност да се отдадат пълноценно на своето обучение. Така АЕЦ “Козлодуй” за пореден път засвидетелства готовността си да инвестира в човешкия капитал и специалната си ангажираност към професионалното изграждане и развитие на следващото поколение технически специалисти.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

РЕГЛАМЕНТ за студенти бакалаври

РЕГЛАМЕНТ за студенти магистри

Допълнителна информация и документи за кандидатстване можете да намерите на адрес
https://www.kznpp.org/bg/karieri/stipendiantski-programi