Дипломни защити – септември 2022

Дипломните защити за специалностите в катедра Топлоенергетика и ядрена енергетика в сесията през месец септември ще се проведат на следните дати:

Ядрена енергетика: 28.09.2022

Топлоенергетика и Газово инженерство и мениджмънт: 29.09.2022