Стипендия от КИИП

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) обявява стипендия в размер на 160 лв. месечно (10 месеца) за студенти от четвърти курс на специалност “Топлоенергетика и ядрена енергетика”.

Условията можете да видите по-долу. Желаещите да кандидатстват за стипендията трябва да предадат документите си в катедрата до 27.11.2023 г.