Шеста сесия на електронната обучителна програма INTEREST на Университетския център на Обединения институт за ядрени изследвания (ОИЯИ) – Дубна

Предстои провеждането на шестата сесия на електронната обучителна програма INTEREST (INTErnational REmote Student Training at JINR) на Университетския център на Обединения институт за ядрени изследвания (ОИЯИ) – Дубна, предназначена за студенти (втори курс бакалаври и магистри) и докторанти по природни и технически науки.

Участието в програмата е безплатно. Допълнителна информация и форма за онлайн кандидатстване можете да намерите ТУК.


Source: http://interest.jinr.ru/