Класиране за магистърски специалности 2021

Учебните занятия ще започнат на следните дати:

18.10.2021
Ядрена енергетика
- отдалечено в електронна среда - https://educ.nucpower.info/
Газово инженерство и мениджмънт - хибридна форма

25.10.2021
Топлоенергетика
- присъствено

ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА

за завършили “БАКАЛАВЪР” и/или “МАГИСТЪР” по специалности от област на висшето образование 5. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ или професионални направления 4.5 Математика или 4.6. Информатика и компютърни науки

Класирани за обучение по държавна поръчка:

БАЛ вх. №
66.60 2021-0403
54.20 2021-0406
51.80 2021-0405
51.68 2021-0410
51.50 2021-0408
47.60 2021-0411
46.40 2021-0401
45.20 2021-0402
44.18 2021-0407
42.65 2021-0404

Класирани за обучение в платена форма:

2021-0409

ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА

за завършили "БАКАЛАВЪР" по специалност "Топлоенергетика и ядрена енергетика"

Класирани за обучение по държавна поръчка:

БАЛ вх. №
70.30 2021-0103
69.10 2021-0105
68.75 2021-0107
66.85 2021-0106
65.55 2021-0101
62.20 2021-0102
60.00 2021-0104
56.45 2021-0108

ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА

за завършили "БАКАЛАВЪР" и/или "МАГИСТЪР”"по специалности от области на висшето образование 5. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ или 9. СИГУРНОСТ И ОТБРАНА или професионални направления 4.1 Физически науки, 4.5 Математика или 4.6. Информатика и компютърни науки

Класирани за обучение по държавна поръчка:

БАЛ вх. №
80.20 2021-0202
79.80 2021-0201
74.50 2021-0203
69.45 2021-0209
66.40 2021-0207
60.50 2021-0210
50.40 2021-0213

Класирани за обучение в платена форма:

2021-0204
2021-0205
2021-0206
2021-0208
2021-0212
2021-0214

ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА

за завършили "ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР" по специалности от професионално направление: 5.4. Енергетика

Класирани за обучение по държавна поръчка:

БАЛ вх. №
83.60 2021-0303
82.64 2021-0302
77.63 2021-0313
74.06 2021-0304
71.60 2021-0312
70.61 2021-0311
68.47 2021-0301
62.80 2021-0309
62.40 2021-0306
61.44 2021-0305
61.13 2021-0307
58.93 2021-0314
53.66 2021-0310
52.68 2021-0308

ГАЗОВО ИНЖЕНЕРСТВО И МЕНИДЖМЪНТ

за завършили образователно-квалификационна степен “БАКАЛАВЪР” и/или “МАГИСТЪР” по специалности от област на висшето образование 5. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ или професионални направления 4.5 Математика или 4.6. Информатика и компютърни науки.

Класирани за обучение по държавна поръчка:

БАЛ вх. №
64.00 2021-0703
60.00 2021-0701
56.90 2021-0702

Класирани за обучение в задочно обучение - платена форма:

2021-0801